Kurumsal
Hayat Yatırım
Hayat İnşaat 2006 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana prestijli projeler, peyzaj düzenleme ve taahhüt işlerinde büyük başarılara imza atmıştır.
Firmamız iş güvenliğini ön planda tutarak, çevreye duyarlı, zamanında ve kaliteli iş yapmayı kendisine ilke edinmiş, bunun sonucunda da; inşaat sektöründe kendini kanıtlamış, güvenilen bir firma olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Profesyonel kadrosu ile büyük ölçekli projelerde kaliteli, zamanında iş bitirme, topluma çevreye saygı ve dürüstlük çerçevesinde çalışmaktadır.
İlkelerimiz ve hedeflerimiz olan güven sürdürülebilirlik dürüstlük etik davranış net şeffaflık girişimcilik pozitif mükemmelliyetçilik inovasyon aidiyet ve sebat ile kazandığımız değerler deneyimi ile oluşan vizyon ve misyonumuz vasıtasıyla kentsel dönüşüm projelerimizi stratejik planlama yaklaşımı ile geliştirmekteyiz
Projelerimiz konusunda uzman güvenirliliği denenmiş nitelikli kadrolarımız ve çözüm ortaklarımız ile başarılımış işler vasıtası ile edinilen belirli bir vizyon doğrultusunda tasarlanan stratejileri izlemektedir. İşbirlikçi ve katılımlı planlama yaklaşımıyla proje geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Bir başka deyişle projelerin araştırma geliştirme uygulama izleme ve değerlendirme süreçlerinde müzakereci ve katılımlı yöntemler uygulamaktayız.
Firmamızın çok aktörlü ve çok sektörde var olan bir oluşumun içinde olması kentsel dönüşüm projemizde başarılarının sürdürülebilirliği açısından bize ve haliyle muhataplarımıza ciddi avantajlar sağlamaktadır. Kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşıma sahibiz. Projelerde aynı zamanda yasal kurumsal örgütlenme yönlerinin yanı sıra projenin izleme ve değerlendirme geribildirim süreçleri de önceden kurgulanmaktadır. Uygulama süreçlerinde belirli aralıklarla projelerin başarılı yürütülüp yürütülmediğine dair incelemeler yapılmakta geri bildirimler aracılığıyla kentsel dönüşümü strateji ve alt politikaları gözden geçirilemektedir. 6306 sayılı kanun; yürürlüğe girdikten sonra kentsel dönüşüme ilişkin mevzuat; iki kez anayasa Mahkemesi iptali beş kez kanun değişikliği bir kez khk değişikliği dokuz kez uygulama Yönetmeliği değişikliği gördü, yapılan bu değişikliklerin tamamının kurumlar arasında uygulanmasında ciddi sıkıntılar mevcuttur.

Projenin analizi ve hukuka uygunluğu ciddi bir hukuki tecrübe ve altyapı gerektirmektedir. Firmamızın imzasını taşıdığı sorumluluk bilinci ve hukuk ekibimiz ile sorunsuz projeler üretme çabası içerisindeyiz. Günümüzde kentsel dönüşüm projelerinin başarıya ulaşması sağlam bir finansal kurgunun kurulmuş olması da gerekmektedir. Dolayısıyla uygun finansman kaynaklarının projelerde verimli bir biçimde devreye sokulabilmesi için, projedeki maliklerin kullanımına olanak sağlayacak uygun finans modellerini geliştirmekdeyiz.
Kentsel dönüşüm politika ve stratejilerine uygun bir kurumsal örgütlenmenin oluşturulmasının sağlayacağı faydaları sahada gözlemlemekteyiz. Konu ile ilgili kar amacı güçmeyen sosyal ve kurumsal yapıların, halkımızın geleceği için ilgili sektörler tarafından desteklenmesi sayesinde; bu oluşumların sahada yapacağı gerçekçi değerlendirmelerin ve etkilerinin, çağdaş proje yönetim ilkelerine uygulayarak, nitelikli teknik şartnameler ile sözleşme yapan, yüksek standartlarda iş sağlığı ve güvenlik mevzuatına uyan, yapı denetim firmalarımızın belirlediği malzeme standartlarında imalat yapan firmaların hak ettiği itibarın ve ekonomik değerin verilmesine sağlayacağı katkının sahaya geri dönüşünde yine halkımıza sağlayacağı fayda ihtiyacımızın kanıtına insanlarımızın sahada yaşadığın sorunlu imalatlar, mahkemelik projeler veya yarım o kalan işler ile çokça görmekteyiz.
Vizyonumuz: Tüm inşaat ,çevre düzenleme ve peyzaj projelerinde her zaman güvenilir, sağlam ve karlı bir çözüm noktası olma niteliğini taşımaktadır.

Misyonumuz:Belirlediği ilkeler doğrultusunda, etkin, verimli ve kaliteli hizmetler, çevre dostu ve yaşama değer katan projeler gerçekleştirmek ve toplumumuzun refahına sürekli katkı sağlamaktır.
Ata City Rezidans'da
Hayat Başladı...